YURTİÇİ FAKTORİNG SİSTEMİ

Nasıl-İşlem-Yapılır

Faktoring işleminde;

 • ALICI (Fatura Borçlusu – Mal ve/veya Hizmeti Satın Alan),
 • SATICI (Faktoring Müşterisi – Mal ve/veya Hizmeti Satan),
 • FACTOR (Mert Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.),

olmak üzere 3 taraf vardır. Yurtiçi faktoring işlemi Alıcı, Satıcı ve Mert Faktoring’in aynı ülke sınırları içerisinde konumlanıyor olması esasına dayanır. Sistemin işleyişi şu şekildedir:

 1. Yurtiçi Faktoring işleminin ilk ayağı faktoring hizmetinden yararlanmak isteyen Satıcı’nın, Mert Faktoring’e başvurarak faktoring işlemine konu olacak faturayı ve var ise ödeme aracı olan çekleri / senetleri ibraz etmesiyle başlar.
   
 2. Mert Faktoring, Satıcı’nın tüzel veya gerçek kişilik bilgilerini, ticari işleme konu olan fatura detaylarını ve faturadaki ticari işleme taraf Alıcı ve Satıcı hakkında gerekli istihbari incelemeleri yaptıktan sonra olumsuz bir koşul olmaması durumunda Satıcı’ya işlem hakkında onay verir. Satıcı’ya temlik alınacak tutar karşılığında yapacağı ödeme konusunda mutabakat sağlanır.
   
 3. Satıcı ile fiyat mutabakatı sağlandıktan sonra, Mert Faktoring’in araştırmaları neticesinde Satıcı’nın kredibilitesi çerçevesinde Kredi Komitesi tarafında kredi limiti tahsis edilir. Limit tahsis sürecinde Satıcı’dan son dönemlere ait mali tablolar veya varlık yapısını gösterir evraklar talep edilebilir. Özlük dosyasının oluşturulması kapsamında Mert Finans ile Satıcı arasında Yurtiçi Faktoring Sözleşmesi imzalanır. Buna ek olarak ilk işlemde olması gereken özlük dosyası evrakları temin edilir.
   
 4. Satıcı, mal ve/veya hizmet satışından doğmuş alacaklarının belgelerinin asıllarını Mert Faktoring’a ibraz eder. Fatura veya alacağı belgeleyen fatura dengi veya türevi resmi belgelerin (serbest meslek makbuzu vb.) mükerrerlik kontrolleri MFKS (Merkezi Fatura Kayıt Sistemi) den gerçekleştirilir. İşleme konu, uygun yeterli temlik bakiyesi olan fatura ve dengi evrakların fotokopileri alınır. Fotokopileri alınan evraklarla aslı gibidir kaşesi basılır.
   
 5. Satıcı, ilgili fatura ve ödeme araçlarına göre düzenlenen alacak bildirim föyü, teminat tevdi bordrosu ve fatura tevdi bordrosunu kaşeleyip imzalayarak, Alıcı tarafından yapılacak ödemeye konu olan çek, senet ve benzeri teminat evrakları da Mert Faktoring’e usulüne uygun olarak devir ve ciro edilmiş şekli ile birlikte teslim eder. Mert Faktoring, gerekli görülmesi durumunda Müşteri’den ek bilgi ve belge isteyebilir.
   
 6. Bütün gerekli evrakların tamamlanmasından sonra, Mert Faktoring tarafından Satıcı’ya temlik edilen alacak tutarı karşılığında teklif edilen ödeme 7.000 TL altındaysa Satıcı’nın isteğine bağlı olaraktan elden veya banka kanalıyla,7.000 TL ye eşit veya üzerindeyse kesinlikle EFT / Havale banka kanalıyla yapılır.
   
 7. Mert Faktoring tarafından Satıcı adına düzenlene faktoring işlem faturası Satıcıya verilir. Ödemenin ve işlemin sonlanması ile otomatik muhasebeleştirilen işlem kaydı, Satıcı tarafından kendi muhasebe kayıtlarına işlenmesi ile Satıcı ve Mert Faktoring arasındaki işlem resmi olarak tamamlanır.