FAKTORİNG NEDİR

Faktoring-Hakkında

Faktoring, tüzel kişilik veya şahıs firmalarının, mal ve hizmet satışlarından doğmuş / doğacak fatura veya dengi resmi bir belgeye dayanan vadeli ticari alacakların, faktoring şirketi tarafından temlik alınması yoluyla, finansman, garanti ve tahsilat hizmetlerinin sunulduğu bir finansal üründür.

Faktoring, en yalın tanımı ile, mal veya hizmet satışlarından doğan vadeli ticari alacakların temlik yolu ile bir faktoring kuruluşuna devredilmesi ve bu alacakların faktoring kuruluşu tarafından yönetilmesidir.