GEREKLİ ÖZLÜK DOSYASI EVRAKLARI

Gerekli-Özlük-Dosyası-Evrakları

TÜZEL KİŞİLİKLER (ANONİM veya LİMİTED ŞİRKET)

 • Vergi levhası
 • Ticaret sicil gazetesi
 • 25% ve üzeri ortaklık payına sahip şirket ortaklarının nüfus cüzdanı ve dengi kimliği
 • 25% ve üzeri ortaklık payına sahip şirket ortaklarının ikametgah veya adres gösterir resmi belge
 • İmza sirküleri
 • Son döneme ait KDV veya muhtasar beyannamesi
 • Ayrıca, işlem ve tahsis edilen kredi büyüklüğüne bağlı olaraktan son yıla ait kurumlar vergi beyannamesi, ayrıntılı mizan ve son 3 yıla ait mali tablolar talep edilebilir

ŞAHIS FİRMALARI

 • Vergi levhası
 • Nüfus cüzdanı ve dengi kimliği
 • İmza beyannamesi
 • İkametgah veya adres gösterir resmi belge