FAKTORİNG HİZMETLERİ

Faktoring-Hizmet-Modelleri

Faktoring alınan hizmet türüne göre finansman, garanti ve tahsilat olarak 3 ana grupta toplanabilir. Bu hizmet türlerinden finansman sektörde en yaygın olanıdır.  

Finansman: Faktoring Şirketi’ne temlik edilen ticari alacak tutarının belli bir miktarının vadesinden önce satıcı firmaya ödenerek finansman sağlanması hizmetidir.

Garanti: Borçlu firmanın vadesi temlike konu olan alacağın ödeme güçlüğü içine düşmesi halinde, alacağın garanti edilerek garantörlük verilmesi hizmetidir.

Tahsilat: Alacağın vadesi geldiğinde takibi ve tahsilatının yapılarak ilgili raporlamasının satıcıya sağlanmasıdır.