MERAK ETTİKLERİNİZ

MERAK ETTİKLERİNİZ

Merak-Ettikleriniz

SORU: Faktoring hizmetinden yaralanabilirmiyim?

CEVAP: İşletme büyüklüğünüz ne olursa olsun, yurtiçi ve uluslararası faturalı ticaret yapan tüm işletmeler, yapmış olduğu faturalı satış tutarının vadeli olan kısmını faktoringe konu edebilirler. Bu bağlamda herhangi bir bilanço büyüklüğü ya da ciro kriteri olmaksızın, faturalı vadeli satışı olan tüm işletmeler faktoring hizmetinden yararlanabilir.

SORU: Bir faktoring işleminde müşteriye yansıyacak maliyet kalemleri nelerdir?

CEVAP: Yurtiçi faktoring işlemlerinde, faktoring müşterisine bir işlemde yansıyacak 3 temel maliyet kalemi vardır. Bunlar faktoring faiz kesintisi, faktoring işlem komisyonu ve bankacılık sigorta muamele vergisi (BSMV) dir. Faiz kesintisi faktoring işlem faiz oranına bağlı olarak değişen değişken bir maliyettir. Faktoring komisyonu, temlik alınan alacaklar üzerinden hesaplanan ve ödeme vadesinden bağımsız olarak işlem hacmine göre yapılan bir kesintidir. BSMV kalemi ise faktoring işleminde faktör tarafından yapılan faiz, komisyon ve (var ise) masraf kalemlerinin toplamını oluşturan faktoring kesintisi üzerinden devlet adına yapılan yüzdesel olarak sabit kesintidir dönem sonunda direkt Maliye Bakanlığına gönderilmektedir.

SORU: Faktoring faiz oranınız nedir?

CEVAP: Faktoring işlem faiz oranımız genel piyasa koşulları, banka gösterge faizi, sektörel koşullar, SAtıcıistihbaratı, teminat istihbaratı / kalitesi ve ödeme vadelerine göre değişkenlik göstermektedir. Ama kesin olan bir şey var ki, işlem oranlarımız makul ve rekabetçidir.

SORU: En uzun hangi vadede ticari alacak temliki alıyorsunuz?

CEVAP: Faktoring işlemine konu ticari alacağınızın vadesinde alt sınır olmamakla güncel koşullarla beraber işlem tarihinden itibaren maksimum 180 gün vadeli alacağınızı faktoring işlemi kapsamında temlik alıyoruz. Ancak, sektör ortalamaları, teminat kalitesine ve diğer değişkenlere bağlı olaraktan Yönetim Kurulu veya Kredi Komitesi kararıyla bu sürelerde bir esnetme sağlanarak maksimum vade süresinde değişiklik olabilir.

SORU: Faktoring işlemini yaptırabilmem için alacağımın faturasının olması şart mı?

CEVAP: Faktoring mevzuatı ve yönetmelik gereği, faktoring işlemine konu olacak vadeli alacakların fatura veya ticari alacağı gösteren bir belge ile belgelenmesi şartı esastır.

SORU: İmzalanacak evraklar, işlemler ve ödeme takibi için 3.şahıs gönderebilirmiyiz?

CEVAP: Satıcı özlük evraklarına istinaden faktoring sözleşmesi ve her işlemde imzalanacak diğer evrakların imzalanması işlemlerini tamamlamak için imza sirkülerinde ismi geçen firmayı temsil ve ilzama yetkililerin veya kendileri tarafından noter tasdikli vekil tayin edilerek yetkilendirilmiş kişilerin bizzat gelmesi gereklidir. İlk işlem esnasında firma dosyasının oluşması ve yurtiçi faktoring sözleşmesinin imzalanması için yetkililerin bizzat gelmesi gereklidir. Sonraki işlemlerde gerekli evrakları imzalayarak kargo yada uygun olması durumunda bizden gelecek bir yetkiliye evrakların teslim edilmesi şeklinde istenen ıslak imzalı evrakları tarafımıza ulaştırabilirsiniz. Ayrıca vekaletname ile işlem yapılacak ise, yetkili kılınan kişinin işlemleri tamamlayacak olması durumunda vekaletname içeriğinde fatura temlik alma ve temlik etme, faktoring işlemi yapabilme, şirketi borçlandırma ibarelerinin olması gerekmektedir. 

SORU: Temlik verdiğim fatura bedeli karşılığında ödememi ne şekilde alacağım?

CEVAP: 7.000,00 TL’ye kadar yapılacak ödemelerde nakit ödeme veya banka kanalıyla EFT/HAVALE, 7.000,00 TL üzeri yapılacak ödemelerde ise banka kanalıyla EFT/HAVALE şeklinde ödemenizi alabilirsiniz.

SORU: Ticari firma kredisi veriyormusunuz?

CEVAP: Hayır. Sadece ticari belge niteliğinde olan fatura veya dengi evraka dayalı faturalı ticari alacaklarınızı kısmen veya tamamen temlik alarak faktoring işlemi yapıyoruz.

SORU: Yapılan kesintiyle ilgili fatura alacak mıyım?

CEVAP: Kurumsal yapımızda her şey resmi olmakla beraber, elbette ki faktoring işleminize istinaden tarafımızdan fatura alacaksınız. Alacağınız faturayı muhasebeleştirerek finansman gideri olarak işleyebilirsiniz.