FAKTORİNG HİZMET MODELLERİ

Faktoring-Hizmetleri

Faktoring Yurtiçi Faktoring söz konusu olduğunda üç taraflı Yurtdışı Faktoring söz konusu olduğunda dört taraflı bir işlemdir. FAKTORİNG ŞİRKETİ, mal ve/veya hizmet satıcısı (FAKTORİNG MÜŞTERİSİ – kısaca MÜŞTERİ), bu mal ve/veya hizmeti vadeli satın alarak borçlanan (FAKTORİNG BORÇLUSU – kısaca BORÇLU). Yurtdışı Faktoring işlemlerinde bu üç tarafa bir de MUHABİR faktör eklenir.

Finansman: Faktoring Şirketine temlik edilen vadeli alacakların, Faktoring Şirketi tarafından Müşteriye bir bölümünün ödenmesidir. Ödeme vadesinin belirli/belirsiz olması, günün finansal koşulları, Müşteri ve Borçlunun istihbari bilgileri gibi birçok değişken etkene bağlı olarak yapılacak peşin ödeme tutarında alınan temlik tutarının belirli bir marjı içeride tutulabilir. Alacakların ödeme vadesi geldiğinde temlik alınan tutarın tamamı Borçlu tarafından Faktoring Şirketine ödenir, 

Garanti: Faktoring Şirketine temlik edilen alacakların Borçlunun aciz hali durumunda, alacakların ödenmeme riskinin Muhabir tarafından üstlenilmesidir. Böylece, alacaklarını Faktoring Şirketine temlik eden Müşteri mal ve/veya hizmet sattığı Borçlunun borcunu ödemeyecek duruma düşmesi karşısında korunmuş olacaktır.

Tahsilat ve Yönetimi: Mal ve/veya hizmet satışlarından doğmuş ticari alacakların Müşteri tarafından Faktoring Şirketine temlik edilmesi ile başlayan süreçtir. Alacakları temlik alan Faktoring Şirketi bu alacakların yönetimine ilişkin tahsilatları üstlenmenin yanı sıra, alacak kayıtlarını tutar, gerekli durumlarda alacakların tahsili için ihbar, ihtar gibi işlemleri yerine getirir.